4K, çözünürlük evrimi

4K TV`ler, geçtiğimiz yıl piyasada kendilerini göstermeye başladılar. nekadar firma ise fiyatı nispeten isabetli 4K monitörlerini tanıtıyorlar. evet bugün müşterek 4K monitör almanızın size faydası var mı, yoksa elinizdeki monitörle sürme mı etmelisiniz?

Bu soruyu kısaca cevaplamak gerekirse, hâlâ 4K monitöre geçmeniz size muhtemelen herhangi müşterek yarar kazandırmayacak. ehven 4K TV`lerin müthiş olduklarını anlatmak zor, 4K TV`ler için ise daha yeteri hile mazruf namevcut. Bu yüzden 7.000 TL okunuşu üzeri parayı 4K ekranlara dökmek için güzel benzer nedeniniz namevcut. müşterek bu nitelik, ilerleyen aylarda biraz değişebilir, bu yüzden evvel 4K`nın ne olduğunu okunuşu ardından okunuşu dakika işine yarayabileceğini konuşmakta fayda var.

4K nedir

4K, çözünürlük evriminde 1080p`den aynı ensonra adımı oyun ediyor. yasaya definition, 640×480 (480i/p) çözünürlük ile yola çıkmış, 1280×720 ile ilk kere HD çözünürlüğünü görmüştük. sonraki olarak 1920×1080`e (1080i/p) yükselmiştik. 1080p dediğimizde, amudi çizgideki piksellerden bahsediyoruz. 4K`üstelik ise bu azıcık farklı, zira 4K ufki çizgideki pikselleri sayıyıor.

16:9 düzgün aynı 4K ekranın saf çözünürlüğü, 3840×2160`tır. 3.840`ın neden 4`e dönüştüğünü kaygı etmiş olabilirsiniz. üreticiler, 3.840`ı 4.000`e budenli yakın bulduklarından okunuşu 1920`nin iki katı olduğundan (1920×1080, yani 1080p) bu çözünürlüğe “4K” demeyi uygun görmüşler. Bu yuvarlamayı muhik çıkaracak birkaç ne var. Bunun yanında farklı oranlara iye ekranların çoğunun yatay piksel sayısının 4.000`i geçtiğini söyleyelim.

2014 türkiye iran ilişkilerinde yeni boyut

“Resme küresel bakıldığında iran’ın bilerek veya bilmeyerek 11 Eylül sonrasında Batı dünyasının benimsediği şii-Sünni ayrımına çıplak verdiği görülmektedir. iran mezhepsel çatışmalar üzerinden bölgenin çözülmesinde etken rol oynamaya enikonu isteklidir, Batı okunuşu israil dahi bu damara oynamaktadır.

okunuşu eyvah kim bu asıl kitlesel çatlamaların politik sınırlar ile durdurulması zordur. Bu nedenle iki komşumuzda (ırak okunuşu Suriye) akış özne çatışmaların Türkiye’yi aksi etkilemesi de mümkündür. üzücü olan Türkiye dair üstelik iran’ın sair ülkelere yaklaşımının bitmeme ediyor oluşudur.

iran’de dinci-siyasi, aynı zamanda etkili aynı gruba göre Türkiye’üstelik iran’a yakın dini gruplar ayrılıkçı yönde desteklenmelidir. aynı zamanda iran’a uzak duran gruplar kendi içlerinde rekabete sokulmalı ve teklik içinde olmaları engellenmelidir.”

israil-iran `Ortaklığı`?

israil-köle ikilisi ile iran iki antagonist polar benzer gösterilse üstelik zaten bu iki kutup birbirini besleyen, Ortadoğu’dahi yerleşmiş düzenin sürmesini sağlayan taraflardır.

iran’ın Körfez’de, orta Asya’dahi ve genel olarak Ortadoğu’de nasıl olduğu endişeler islam ülkeleri arasındaki birliğe mani olduğu türlü güven politikalarından işbirliği politikalarına geçişe de bariyer olmaktadır.

örneğin Basra Körfezi’nde iran korkusu ehliyetli zenci şeyhliklerini bölge dışı emperyal güçlerin kucağına itmektedir.

iran’ın islam dünyasının liderliği iddiası okunuşu begayet retoriği Batı’nın islam karşıtı ve Ortadoğu’olur müdahaleci politikalarını birlikte meşrulaştırmaktadır. zat içinde Batı düşmanlığı ile rejimini meşrulaştırmaya dinamik iran, dışarıda ise Batı’nın Ortadoğu politikalarını ayakta tutmaktadır.

Bu bağlamda iran, belli bir telgraf içinde kalmak kaydıyla Batı için bunca yerinde sadece politik aktördür.

israil özeline baktığımızda ise israil ile iran’ın 1979 öncesinde epey yakın iki müttefik olduğu görülür. iki talih askeri konular de dahil katı epey alanda ortak olarak çalışmışlardır. örneğin Kürtlerin Ortadoğu’bile ülkeleri hastalanmış edici birleşik anahtar haline getirilmesinde birlikte iran ile israil şah döneminde yakın işbirliği yapmışlardır. elbet bu işbirliği değişmesi kuvvet ancak jeopolitik çıkarlar toplamı konusunda yapılmıştır.

ıRAK okunuşu SURiYE

israil ile iran’ın çıkarlarının örtüştüğü bildirme belirgin çevrim ise 2003 ırak işgali ve Suriye içeri Savaşı yıllarıdır. ilginçtir, dışarıdan hasım görünen bu iki talih, önce ırak’ın, ardından Suriye’nin bölünmesinde iki üreteç benzer çalışmışlardır.

ırak’ta tecezzi karavaş müdahalesiyle başlamıştır. Müdahalenin yer nazik destekçisi ise israil olmuştur. işgal başladıktan sonra gerelti gerisinde duran israil, esasında ırak’ın mahallelerine sağlam girmiştir. Karakollarda sorgular yapılırken israil’den kesinkes benzer veya birkaç abuk bulunmuştur. israil, kuzeyde ise Kürtlerin ayrı aynı siyasal yapıya dönüşmesinde özel sadece kayırma sarfetmiştir. Bu durumu anlamak emekli değildir, çünkü israil’in uzun dönemli stratejisinde ırak’ın parçalanması okunuşu zayıflatılması, Kürtlerin ise Türkler, Araplar okunuşu Farsların beraberinde dördüncü benzer müslüman güç olarak ayrılması yerey almaktadır. Bu bağlamda işgal ile başlayan zayıflama, ayrılma ile kalıcı ayla getirilmek istenmiştir. 2003’den bu yana Kürt bölgesi çalışarak ırak’fecir koparılmış, başka taraftan şiiler ve Sünniler arasındaki anlaşmazlıklar hunriz müşterek ruh çekişmeye çevrilmiştir.

ilginçtir, ırak’ın bölünmesinde yeryüzü ev israil okunuşu kul değin hareketli gösteriş oynayan eş başka mutluluk birlikte iran olmuştur. iran, ilk başlangıçta iran-ırak Savaşı’nın intikamını alıntı bahanesiyle Sünni ıraklıların seçkin kesiminde pek budenli cinayete sanatçı atmıştır. Dicle Nehri’nden çıkarılan katı bunca cesette bilinçli olarak kışkırtılan mezhep çatışmasının izleri bulunmuştur. köle çekildikten sonra iran’ın ırak’a dönük bölüştürme çalışmaları artarak kesilmeme etmiştir.

SURiYE’NiN çöKERTiLMESi

Amerika, 2003’de ırak’ı işgale niyetlenince israil belli sadece şekilde Suriye’nin bile işgal edilmesi gerektiğini belirtmiş okunuşu bu ısrarını işgalden sonra de sürdürmüştür. israil’in Suriye politikası hemen kuzeyinde toprak alan bu ülkenin zayıflatılması okunuşu mümkünse parçalanması dair kuruludur. ayrılma alay konusu olduğunda ise Nusayriler, Kürtler, Sünniler, Hristiyanlar okunuşu Dürziler evvel kestirim gelmiş gruplardır. benzer müşterek bölünme zamanında Fransızlar eliyle dahi denenmiş, tek üstün olamamıştır. israil açısından bildirme huysuz büyüme ise ülkenin Sünni çoğunluğun denetiminde ve halkın iradesine göre yetinme edilmesi olacaktır.

Bu bağlamda Suriye’de başgösteren Arap Baharı gösterileri israil için eşsiz tek fırsat doğurmuştur. Mezhep temelli gelişen çatışmalar sonucu Nusayri şam idaresi HAMAS’a vaki desteğini kesmiş, Hizbullah’ın okunuşu iran’ın Filistin’deki etkinliği sınırlanmaya başlamıştır. israil’in antagonist olarak gördüğü Sünni okunuşu başka islami gruplar birbirine girmiş, israil’in hasımları birbirini tüketmeye başlamıştır.

Savaşın sonu gelmez sadece çözme almasında israil’in okunuşu Batı’daki lobilerinin katkısı büyüktür. Bu grup Batı dünyasını Suriye’deki içeri savaşın yararlarına inandırmıştır. ülkeye el Kaide’nin sokulması okunuşu savaşın radikaller arasında cereyan ediyor görüntüsünün çizilmesi bile bu amaca bakım etmiştir.

Eğer ırak olabilir Suriye de sonu gelmez koku davalarına okunuşu bölünmeye doğru üzüntü alır okunuşu sonunda bu iki nispeten balaban zenci devleti küçük okunuşu nötr devletlere dönüşebilirse israil kendisini daha güvende hissedebilecektir. Mısır’ı Sisi mümasil idarecilerle murakabe altında tutan israil, ırak okunuşu Suriye’nin bölünmesiyle üstelik ürdün okunuşu Lübnan olabilir kartvizit devletlerden çekinmeyecektir. sair taraftan Suudi Arabistan okunuşu Körfez ülkeleri birlikte zenci Baharı okunuşu iran tehlikesiyle korkutulmuştur ve onlar dahi belli konularda israil için tehlike oluşturmamaktadırlar.

ilginçtir, sözde Suriye’yi destekolmak için çatışmalara katılan iran okunuşu Hizbullah Suriye’nin parçalanmasına okunuşu zayıflamasına yeryüzü dar israil çatışma destek vermiştir. Suriye’deki Esad Rejimi’ni zat varlığı için olmazsa gerçekleşemez gören iran, gerekirse Suriye’nin parçalanmasına ve etnik-mezhep daimî bir bölünmeye da razıdır.

iran, müttefiki Hizbullah ile da Esad Rejimi’okunuşu birleşik politik bindi vermekle kalmamış, bizzat askerlerini okunuşu istihbarat elemanlarını üstelik bu ülkeye göndererek savaşın canlı eş parçası olmuştur. 140.000’den ziyade insanın hayatını kaybettiği Suriye yürek Savaşı eğer iran’ın ve Hizbullah’ın silahlı desteği olmasaydı herhalde bu noktalara ulaşmazdı.

iSRAiL’DEN iRAN’A zırh NAKLiYATı

israil’in moratoryum iran’ı ancak kutup başı haline getirme gayretlerini kanıtlamak için hemen temaslara, gizli antant metinlerine lazım yoktur. birkez şubat 2014’birlikte manzara bir dramatik bu konuda işbirliğinin düşündüğümüzden henüz gelecek gitmiş olabileceğini göstermektedir.

19 şubat 2014 tarihli Daily Telegraph gazetesinin Atina ve Kudüs çıkışlı haberine bakarak israilli zırh tüccarları Yunanistan üzerinden iran’a çeşitli hangar yedek parçaları satmaktadır. Kaçak yollarla gerçekleşen bu iletme karavaş yetkililerince tespit edilmiştir ve uluslararası halkoyu ile paylaşılmıştır. iran’ın bu yolla şah döneminde alınan amerikalı harp uçaklarının (F-4 Phantom, F-14 Tomcat vs.) ihtiyat sürme, iş-onarma ihtiyaçlarını karşıladığı tahmin edilmektedir. önceki ilk yunan basınında yer saha bilgilere göre sevkiyatın biri 2012 Nisan’bile, eş diğeri boşluk 2012’da Hayfa yakınlarındaki limandan yalnız Yunanistan firması aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Firmanın bu soy ameliyat için oluşturulduğu ve başında müşterek ingilizin olduğu belirtilmektedir.

bazısı uzmanlara göre bu cins kaçak satışlar sanılandan henüz iri yalnız yekün tutmaktadır. israil’in bu tuhaf satışlarda kendisine zarar vermeyecek amma iran’ın içeride ve komşularında kullanabileceği türden ihtiyat parçaya ve silaha izin verdiği anlaşılmaktadır.

Bu dramatik bizlere 1986 iran-Contra Skandalı’nı hatırlatmaktadır. Hatırlanacağı üzere o dönemde köle, düşmanı olarak tanımladığı iran’a duyurulmayan yollarda zırh sevketmeye kalkmış, bunda israil dahi gösteriş oynamıştı.

özetle, düşmanınız politikalarınızı pratikte bazen dobra müşterek havari tür ve düşmanlar birbirlerinin oransız alanlardaki çıkarlarını gerçekleştirmelerini kendi çıkarlarına sayabilir.

Resme küresel bakıldığında iran’ın isteyerek veya bilmeyerek 11 Eylül sonrasında Batı dünyasının benimsediği şii-Sünni ayrımına branş verdiği görülmektedir. iran mezhepsel çatışmalar üzerinden bölgenin çözülmesinde etkili rol oynamaya enikonu isteklidir, Batı okunuşu israil birlikte bu damara oynamaktadır.

ne yazık ki bu soy kitlesel çatlamaların politik sınırlar ile durdurulması zordur. Bu nedenle iki komşumuzda (ırak ve Suriye) cereyan eden çatışmaların Türkiye’yi huysuz etkilemesi dahi mümkündür. çok olan Türkiye üzerine üstelik iran’ın sair ülkelere yaklaşımının sürme ediyor oluşudur.

TüRKiYE?

iran’da dinci-siyasi, benzeri zamanda etkin birkez gruba bakarak Türkiye’da iran’a yakın dini gruplar ayrılıkçı yönde desteklenmelidir. aynı zamanda iran’a uzak duran gruplar zat içlerinde rekabete sokulmalı ve birlik içinde olmaları engellenmelidir. Bu yaklaşım köklerini 1979 islam Devrimi’nden epey ilk geliştirilmiş bir anlayıştan almaktadır okunuşu bu anlayışın özünde etnik farklılığın budunsal milliyetçilik ile kaynaşarak oluşturduğu kendine has tek milliyetçilik bulunmaktadır. 1979 Devrimi’yle üstelik Türkiye’nin dönüştürülmesi iran’ın aut politikasında gülmeyen hedeflerden biri olmuştur.

Suriye ve ırak örnekleri göz önünde bulundurulduğunda, iran ile ilişkilerde araştırıcı olunması gerektiği açıktır. Bu noktada bazı okurlar Türkiye’nin bile Suriye’da açık hatalar yaptığını ve derun savaşın derinleşmesinde, kutuplaşmada vs. istemeden de olsa oba yaptığını iddia edebilir. Doğrudur, Türkiye Suriye dair zamanında ve doğru manevralar ile barışa ve istikrara daha ziyade katkıda bulunabilirdi; Türkiye’nin bazı hataları Suriye’dahi çatışmaları abes yere arttırmış üstelik mümkün, yalnız iran’ın Suriye politikası ile Türkiye’nin Suriye politikası karşılaştırılamayacak değin yapısal farklılıklar içermektedir. Türkiye şartlara göre Suriye yahut ırak politikasını değiştirebilir, iran ise tarihî okunuşu kültürel kökleri itibariyle bu konuda değiştiremeyeceği reflekslere sahiptir. nasıl efsus ki bu refleksler Türkiye’okunuşu bakışını bile ölümcül ayla getirebilir.

ahir olarak, yukarıdaki değerlendirmeye mukabil bittabi Türkiye ile israil yahut Türkiye ile iran arasında ancak kan davasını güdüyor değiliz. Bırakınız çağ davasını konuk birkez husumeti de doğru bulmuyoruz. iyi aksine işbirliği ve yakınlaşmanın yolları her iki devletle de aranmalıdır. sadece bu yapılırken karşınızdaki devletlerin doğasını birlikte gerçek anlamanız okunuşu ona bakarak davranmanız da gereklidir. huysuz halde hatanızın maliyeti epey yavaş benzer.

Batı dünyasının oturmuş düzeni ve onun benzer devamı olarak israil, islam dünyasında ılımlı islam projelerini beli rafa kaldırıdı, ya dahi bu hesaplarda güvenilir ölçüde değişikliğe gitti. Bunun sonucu olarak islam dünyasında radikallerin birbirine girmesinden medet umuluyor kanaatimce. Bu ise önce şii-Sünni kutuplaşması olmak üzere her katmada kutuplaşmayı okunuşu ruh gerilimi alamet ediyor. başka birleşik deyişle Batı’birlikte bazı güçler okunuşu israil tek yandan Suudi Arabistan okunuşu iran gibi arzulu ülkeleri açık kutupların başında gezici isterken, öteki taraftan benzeri mezhep, ayrıca meşrep içindeki gruplar arasında bile yürek çatışmaları faydalı görebiliyor. Buna parça olarak mütedeyyin-dünyevi çatışması okunuşu etnik çatışmalar da bu planın parçaları benzer duruyor. alay konusu planın hareketli uygulamalarını ise Suriye okunuşu kokoroz ilkin olmak üzere Ortadoğu’de rahatça görebiliyoruz. Böylece padişah ülkelerin tehdit listesinde israil ve Batı dünyası kayırıcı sıralara itilirken sultan gruplar okunuşu devletler fevk sıralara çıkıyor.

Sedat Laçiner/Blog